(Scroll down for English)

Mezinárodní mediální projekt hledá finančního administrátora/office managera, který se stane součástí malého mezinárodního týmu v Praze, ale zároveň bude spolupracovat s partnerskými organizacemi v několika státech zejména ze zemí Východního partnerství. Tato pozice je vhodná pro zkušené uchazeče, kterým vyhovuje práce na částečný úvazek.

Náplň práce:

 • dohled nad čerpáním finančních prostředků od několika donorů (českých i zahraničních) a s tím spojená administrativa
 • spolupráce s účetní firmou na přípravě výstupů
 • příprava finančních podkladů pro audity
 • zajišťování každodenního chodu kanceláře (operativa, administrativa, personalistika
 • vyřizování písemné korespondence, zajišťování překladů atp.
 • koordinace podpisů potřebných dokumentů
 • administrativní podpora při přípravě projektových žádostí a reportování projektů
 • komunikace s partnery zejména v zemích Východního partnerství

Profil kandidáta/ky:

 • VŠ vzdělání, ideálně v ekonomickém oboru
 • nejméně tříletá zkušenost s prací na podobné pozici
 • alespoň základní znalost podvojného účetnictví
 • zkušenost s prací v neziskovém sektoru
 • zkušenost s administrací lidskoprávních či rozvojových projektů a s reportováním donorům
 • angličtina minimálně na úrovni B2 a ruština minimálně na B1
 • pečlivost, vysoká míra samostatnosti a dobré organizační schopnosti
 • zkušenosti s přípravou a organizací školení, zahraničních cest
 • znalost postsovětského regionu a tamních reálií
 • pokročilá znalost Excelu

Nabízíme:

−    zajímavou a smysluplnou práci ve vysoce motivovaném a přátelském týmu
−    nezávislost a prostor pro realizaci vlastních nápadů
−    práci na 24h týdně (výhledově možnost rozšíření až na plný úvazek)

−    částečná možnost práce z domova
−    výborné finanční ohodnocení
−    možnost nástupu od 1.října 2018 nebo dle dohody

Máte-li chuť podílet se na efektivním fungování naší pražské kanceláře, pošlete svůj životopis a motivační dopis na info@fpee.eu.

Poznámky:

Kandidátům nevyřizujeme zaměstnanecké či modré karty.

Upozorňujeme, že pouze vybraní kandidáti budou pozváni k osobnímu pohovoru.

ENGLISH

Financial Administrator / Office Manager

An international media project is looking for an experienced financial administrator / office manager who will become a part of a small international team in Prague, but will also work with partner organizations in several countries. This position is suitable for experienced candidates who prefer part-time work.

 

Job description:

– supervision and administration of the budget spending (Czech and foreign donors)

– cooperation with the accounting company on the preparation of outputs

– preparation of financial documents for audits

– ensuring daily functioning of the office (operations, administration, HR management)

– handling correspondence, arranging translations etc.

– coordination of signatures on necessary documents

– administrative support during project proposals writing and reporting

– communicating with partners in particular from Eastern Partnership countries

Candidate profile:

– higher education, ideally in the economic field

– at least three years’ experience of working in a similar position

– at least basic knowledge of double-entry bookkeeping

– experience with work in the non-profit sector

– experience with administering human rights and development projects and reporting to donors

– English at least at the level B2 and Russian at least at B1

– thoroughness, high level of autonomy and good organizational skills

– experience with organization of training courses and foreign trips

– knowledge of the post-Soviet region

– excellent knowledge of MS Excel

We offer:

– an interesting and meaningful job in a highly motivated and friendly team

– independence and space for realizing your own ideas

– work of 24h per week  (possiblefull-time extension)

– possibility of home-office

– excellent financial evaluation

– possibility to start from October 01, 2018 or by arrangement

If you are interested in participating in the efficient operation of our Prague office, please send your CV and motivation letter to info@fpee.eu.

 

Please, note:

We do not arrange employee or blue cards for candidates.

Only selected candidates will be invited to a job interview.